طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سرپرستى کردن از به انگلیسی سرپرستى کردن از یعنی چه

سرپرستى کردن از

godfather

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها