معنی و ترجمه کلمه سرگردانى به انگلیسی سرگردانى یعنی چه

سرگردانى

divagation
quandary
roam
wandering

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها