معنی و ترجمه کلمه سر خوردن در بالت به انگلیسی سر خوردن در بالت یعنی چه

سر خوردن در بالت

glissade

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها