معنی و ترجمه کلمه سر زندگى به انگلیسی سر زندگى یعنی چه

سر زندگى

inanition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها