معنی و ترجمه کلمه سزیم به انگلیسی سزیم یعنی چه

سزیم

Cesium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها