طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سطح صاف یا موربى که در اثر حرکت آب از خلال آن به حرکت و عکس العمل درآید و غالباً به شکل پرده یا باله ایست به انگلیسی سطح صاف یا موربى که در اثر حرکت آب از خلال آن به حرکت و عکس العمل درآید و غالباً به شکل پرده یا باله ایست یعنی چه

سطح صاف یا موربى که در اثر حرکت آب از خلال آن به حرکت و عکس العمل درآید و غالباً به شکل پرده یا باله ایست

hydrofoil

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها