طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سفت کشیدن به انگلیسی سفت کشیدن یعنی چه

سفت کشیدن

frap
strain

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها