معنی و ترجمه کلمه سفیدى پوست به انگلیسی سفیدى پوست یعنی چه

سفیدى پوست

albinism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها