معنی و ترجمه کلمه سلول میکروب خوار کوچک به انگلیسی سلول میکروب خوار کوچک یعنی چه

سلول میکروب خوار کوچک

microphage
microphagus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها