معنی و ترجمه کلمه سنگ جدول پیاده رو خیابان به انگلیسی سنگ جدول پیاده رو خیابان یعنی چه

سنگ جدول پیاده رو خیابان

curbstone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها