معنی و ترجمه کلمه سهام معمولى شرکت به انگلیسی سهام معمولى شرکت یعنی چه

سهام معمولى شرکت

common stock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها