معنی و ترجمه کلمه سه رنگ به انگلیسی سه رنگ یعنی چه

سه رنگ

trichromat
trichromatic
tricolor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها