معنی و ترجمه کلمه سوء استفاده از استعدادهاى خود به انگلیسی سوء استفاده از استعدادهاى خود یعنی چه

سوء استفاده از استعدادهاى خود

self abuse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها