معنی و ترجمه کلمه سوگندنامه به انگلیسی سوگندنامه یعنی چه

سوگندنامه

affidavit
affidavy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها