معنی و ترجمه کلمه سوگند یاد کردن به انگلیسی سوگند یاد کردن یعنی چه

سوگند یاد کردن

attest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها