طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سپرده بانکى که بدون چک مى توان برداشت کرد به انگلیسی سپرده بانکى که بدون چک مى توان برداشت کرد یعنی چه

سپرده بانکى که بدون چک مى توان برداشت کرد

demand deposit

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها