معنی و ترجمه کلمه سکنه اولیه به انگلیسی سکنه اولیه یعنی چه

سکنه اولیه

aboriginal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها