طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سکنه به انگلیسی سکنه یعنی چه

سکنه

habitance
habitancy
populace
population

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها