طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سیاه پوست به انگلیسی سیاه پوست یعنی چه

سیاه پوست

blackamoor
ethiop
ethiope
ethiopian
melanic
negro
nigger
nigrescent
soul brother

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها