طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سیستم دو پشته به انگلیسی سیستم دو پشته یعنی چه

سیستم دو پشته

tandem system

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها