طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سیگار کشیدن به انگلیسی سیگار کشیدن یعنی چه

سیگار کشیدن

smoke

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها