معنی و ترجمه کلمه شائبه به انگلیسی شائبه یعنی چه

شائبه

alloy

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها