معنی و ترجمه کلمه شاخه اى از علم زیست شناسى که در باره انتقال وراثت و اختلاف موجودات و مکانیسم آنان در اثر توارث بحث مى کند به انگلیسی شاخه اى از علم زیست شناسى که در باره انتقال وراثت و اختلاف موجودات و مکانیسم آنان در اثر توارث بحث مى کند یعنی چه

شاخه اى از علم زیست شناسى که در باره انتقال وراثت و اختلاف موجودات و مکانیسم آنان در اثر توارث بحث مى کند

genetics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها