معنی و ترجمه کلمه شاخه اى از علم فیزیک که در باره اثرات جریان برق بر معناطیس یا روى جریان هاى الکتریکى دیگر یا روى خودشان بحث مى کند به انگلیسی شاخه اى از علم فیزیک که در باره اثرات جریان برق بر معناطیس یا روى جریان هاى الکتریکى دیگر یا روى خودشان بحث مى کند یعنی چه

شاخه اى از علم فیزیک که در باره اثرات جریان برق بر معناطیس یا روى جریان هاى الکتریکى دیگر یا روى خودشان بحث مى کند

electrodynamics

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها