معنی و ترجمه کلمه شاخه اى از فیزیک سیاسى که در باره علم لشکر کشى بحث مى کند به انگلیسی شاخه اى از فیزیک سیاسى که در باره علم لشکر کشى بحث مى کند یعنی چه

شاخه اى از فیزیک سیاسى که در باره علم لشکر کشى بحث مى کند

geostrategy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها