طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شاخه شاخه به انگلیسی شاخه شاخه یعنی چه

شاخه شاخه

furcate
ramulose
ramulous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها