معنی و ترجمه کلمه شاخى شدن پوست و غیره به انگلیسی شاخى شدن پوست و غیره یعنی چه

شاخى شدن پوست و غیره

keratosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها