معنی و ترجمه کلمه شاخک حساس به انگلیسی شاخک حساس یعنی چه

شاخک حساس

palpus
tentacle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها