معنی و ترجمه کلمه شاخ گوزن ماده به انگلیسی شاخ گوزن ماده یعنی چه

شاخ گوزن ماده

hartshorn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها