طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شارلاتان به انگلیسی شارلاتان یعنی چه

شارلاتان

charlatan
mountebank
quack
quacksalver
sciolist
sciolistic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها