طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شاعر بزمى و نوازنده دوره گرد قرون 11 الى 13 فرانسه به انگلیسی شاعر بزمى و نوازنده دوره گرد قرون 11 الى 13 فرانسه یعنی چه

شاعر بزمى و نوازنده دوره گرد قرون 11 الى 13 فرانسه

troubadour

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها