معنی و ترجمه کلمه شالوده ریز به انگلیسی شالوده ریز یعنی چه

شالوده ریز

skeletonizer

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها