طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شامل اصول گذشته به انگلیسی شامل اصول گذشته یعنی چه

شامل اصول گذشته

ex post facto

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها