معنی و ترجمه کلمه شامل تمام اعضاء به انگلیسی شامل تمام اعضاء یعنی چه

شامل تمام اعضاء

plenary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها