طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شامل تمام طبقات به انگلیسی شامل تمام طبقات یعنی چه

شامل تمام طبقات

across the board

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها