معنی و ترجمه کلمه شامل ملک استیجارى به انگلیسی شامل ملک استیجارى یعنی چه

شامل ملک استیجارى

tenementary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها