طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شامل هر چیز یا هر کس به انگلیسی شامل هر چیز یا هر کس یعنی چه

شامل هر چیز یا هر کس

all round

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها