طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شامل کردنى به انگلیسی شامل کردنى یعنی چه

شامل کردنى

includable
includible

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها