طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شامل کردن به انگلیسی شامل کردن یعنی چه

شامل کردن

subsume

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها