طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شامه دار به انگلیسی شامه دار یعنی چه

شامه دار

pelliculate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها