طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شامى به انگلیسی شامى یعنی چه

شامى

damascene
swiss steak

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها