معنی و ترجمه کلمه شامگاه به انگلیسی شامگاه یعنی چه

شامگاه

dewfall
eve
eventide

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها