طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شانزدهمین به انگلیسی شانزدهمین یعنی چه

شانزدهمین

sixteen
sixteenth

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها