معنی و ترجمه کلمه شانه بسر به انگلیسی شانه بسر یعنی چه

شانه بسر

hoopoe
lapwing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها