معنی و ترجمه کلمه شانه خالى کردن از به انگلیسی شانه خالى کردن از یعنی چه

شانه خالى کردن از

shirk
shrink

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها