طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شانه خالى کردن از به انگلیسی شانه خالى کردن از یعنی چه

شانه خالى کردن از

shirk
shrink

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها