طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شانه مخصوص جدا کردن تارهاى نخ به انگلیسی شانه مخصوص جدا کردن تارهاى نخ یعنی چه

شانه مخصوص جدا کردن تارهاى نخ

ravel

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها