معنی و ترجمه کلمه شاهدانه اى به انگلیسی شاهدانه اى یعنی چه

شاهدانه اى

cannabin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها