معنی و ترجمه کلمه شاهزاده خانم حبشه اى که به وسیله پرسوس از دست غولى نجات یافت و زن او شد به انگلیسی شاهزاده خانم حبشه اى که به وسیله پرسوس از دست غولى نجات یافت و زن او شد یعنی چه

شاهزاده خانم حبشه اى که به وسیله پرسوس از دست غولى نجات یافت و زن او شد

andromeda

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها