طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شاهزادگى به انگلیسی شاهزادگى یعنی چه

شاهزادگى

princedom
princeship
principality

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها