معنی و ترجمه کلمه شاهکار ادبى یا هنرى به انگلیسی شاهکار ادبى یا هنرى یعنی چه

شاهکار ادبى یا هنرى

chef d'oeuvre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها